Мониторинг и анализ на електронни медии

Ние предлагаме мониторинг и анализ на български и чуждестранни електронни медии, вкл. новинарски портали, блогове и форуми, коментари към новини, социални медии.

Научете повече
mac

Иновативни технологични решения в сферата на медиамониторинга

Ние сме фокусирани върху развиването на услугата медиамониторинг, за да предоставим на нашите клиенти цялата налична онлайн информация, която представлява интерес за тях.

perfect
s

Новинарски портали

Ние следим 1 000+ български и чуждестранни онлайн медии и анализираме за Вас 15 000+ новини на ден.

s

Форуми и блогове

Ние следим най-интересните блогове и всички активни уеб форуми в България.

s

Коментари към новини

Ние предлагаме иновативната услуга следене на коментари към новини, вкл. Facebook коментари.

s

Социални медии

Ние предлагаме иновативната услуга следене на социални медии, която включва 200+ Facebook страници, вкл. всички коментари към тях.

power

Мощна и елегантна уеб платформа за нашите клиенти

Ние имаме богат опит и традиции в разработването на уеб базирани информационни системи. Нашата клиентска платформа за достъп до медийното съдържание е базирана на модерни и съвременнни технологични решения.

Научете повече

Модерни средства за визуализация на медийното съдържание

Нашата платформа предоставя набор от графики за анализ на медийното отразяване, вкл. за период от време (дневни, седмични, месечни, годишни), по ключови думи, по региони и др.

power

Предимства на нашата платформа

Чрез нашата уеб платформа Вие получавате директен достъп, отвсякъде и по всяко време, до медийното съдържание, което Ви интересува.

Търсене по различни критерии

Нашата платформа разполага с инструменти за търсене в реално време на медийно съдържание от наличните пубкликации по различни критерии.

Мониторинг по теми и ключови думи

Ние предоставяме на нашите клиенти възможността да следят потока от публикации по предварително зададени ключови думи за определен период от време.

Достъп до архив

Нашите клиенти могат да получат достъп до голям брой архивни публикации от различни електронни медии, вкл. 40 000 000+ новини.

Изработка на собствен бюлетин

Нашите клиенти разполагат с възможността самостоятелно да създават и индивидуализират визията на бюлетини, разпределени по формулирани от тях теми.

Възможност за експорт на съдържание

Ние предоставяме на нашите клиенти функционалности за експорт на избрани публикации в различни формати, вкл. в pdf формат.

Анализ на медийното отразяване

Ние предоставяме графични инструменти за проследяване на публичния образ и медийното отразяване на компания или личност във времето, вкл. с цел съпоставка на медийното отразяване на няколко компании или личности.

Мисия и цели

Ние постоянно търсим иновативни решения в сферата на извличането и анализа на медийно онлайн съдържание. Радваме се на чудесни взаимоотношения с редица организации от публичния и частния сектор, които ни се довериха. Получавали сме и финансова подкрепа по различни програмни схеми, вкл. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Всичко, което правим, е в името на предоставянето на висококачествена услуга на нашите клиенти. Постоянно увеличаваме броя на следените онлайн източници - български и чуждестранни електронни медии, вкл. новинарски портали, блогове и форуми, коментари към новини, социални медии. Щастливи сме, че работим и с чуждестранни партньори, благодарение на което взехме участие на 2018 CeBIT. Продължаваме да търсим и нови идеи в сферата на медиамониторинга, защото искаме да се развиваме и вярваме, че можем още да подобрим нашите услуги.

Контакти

МТСофт ООД

Адрес:
България, София 1000,
ул. Ген. Паренсов № 16Б, ет. 1

Телефони за връзка:
+359 2 444 05 78
+359 884 196 602
+359 883 687 638

E-mail:
office@mtsoft.bg

www.mtsoft.bg